Historia Serbii i Kosowa

Zróżnicowana geograficznie i klimatycznie Serbia położona jest w południowo-wschodniej części Europy. Gdyby zapytać Serba z iloma państwami sąsiaduje jego ojczyzna odpowiedziałby z pewnością, że z ośmioma, chociaż właściwie można wymienić dziewięć takich krajów.

Pewien problem dotyczy mianowicie Kosowa. Do 2008 roku było ono częścią Serbii, jednak ogłosiło swoją niepodległość. Już od XII wieku Kosowo było ważnym ze względów gospodarczych i kulturowych centrum Serbii. Jednak wkrótce państwo serbskie miało się rozpaść, a władzę nad Kosowem chciało objąć Imperium Osmańskie. Bitwa na Kosowskim Polu w 1389 roku oddaliła tą perspektywę, ale tylko do 1455 roku. Z czasem Kosowo coraz bardziej ulegało tureckim wpływom, oddalając się od kultury i religii panujących w Serbii. Do Kosowa napływało też coraz więcej Albańczyków. Niewątpliwy przełom nastąpił dopiero w 1912 roku, kiedy to Serbia przejęła ponownie Kosowo. Postanowiono osiedlić tam kilkanaście tysięcy rodzin serbskich. Jednak między nimi i wcześniej zamieszkującą Kosowo ludnością dochodziło do konfliktów. Potęgowały je brak pieniędzy i jedzenia.

II wojna światowa to czas kiedy Kosowo zostało przejęte przez Włochów, a w końcu przez Niemców. Organizowali oni grupy bojowe złożone z Albańczyków, którzy mordowali Serbów, aby pozbyć się jak największej ich liczby z Kosowa. Natomiast ostatecznie po wojnie zostało ono objęte komunistyczną władzą jugosłowiańską i przyznano mu status autonomicznego regionu serbskiego. Jednak nie zezwolono na napływ na te tereny ludności serbskiej. Od 1974 roku Kosowo miało własny rząd, który podjął decyzję o wprowadzeniu do szkół albańskiego systemu edukacyjnego. Nieporozumienia pomiędzy Serbami i Albańczykami na terenie Kosowa były coraz większe, bo ci pierwsi chcieli ponownego całkowitego zjednoczenia z Serbią, a z kolei Albańczycy coraz większej autonomii. Serbowie odczuwali coraz poważniejszą dyskryminację i to nawet ze strony władz czy służb bezpieczeństwa, które nie reagowały na przejawy agresji albańskiej względem ludności serbskiej. W końcu 1989 rząd serbski ograniczył autonomie Kosowa, co spowodowało liczne strajki, a w 1996 rozpoczęła się wojna. Armia Wyzwolenia Kosowa robiła podczas jej trwania wszystko by usunąć z Kosowa jakiekolwiek ślady serbskiej bytności, polityki, kultury, religii. Po zakończeniu wojny Kosowo przeszło pod kuratelę Tymczasowej Misji Administracyjnej z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chociaż Kosowo ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku do tej pory nie wszystkie państwa to respektują.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.